Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   60.675    -4.885  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   53.140    -5.738  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   56.087    -6.057  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.588    +1.172  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   326    +175  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   430    +101  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   89,9    +9,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   236    +1.202  
Areal (km2) (2019)
39   257    -219  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2018)
479   614    -135  
Antal døde (2018)
561   543    +18  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   60.891    -5.062  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   61.943    -5.849  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   63.030    -6.384  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   64.896    -7.172  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   230.812    +82.756  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   252.930    +100.220  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   209.324    +67.726  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   329.753    +120.547  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   368.499    +151.703  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   292.126    +93.535  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.062    -285  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   177    -48  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,1    -0,4  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.749    -346  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   8.249    -411  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   36.608    -3.013  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   12.069    -1.115  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,3    -0,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,9    -0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.136    -82  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.861    -489  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   3.051    +118  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.174    -213  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   4.558    -595  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.493    -492  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.348    -148  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   3.472    -765  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.186    +338  
Kvinder 90+ år (2019)
641   272    +369  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.294    -102  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.155    -431  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.480    +482  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.175    -304  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   4.310    -647  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.581    -879  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.091    -206  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.007    -807  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   908    -118  
Mænd 90+ år (2019)
209   123    +86  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   30.551    -1.959  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   30.124    -2.926  
Enlige kvinder (2019)
7.488   7.036    +452  
Enlige mænd (2019)
7.488   7.036    +452  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.663    -2.060  
Registreret partnerskab (2019)
17   35    -18  
Samlevende par (2019)
1.076   1.345    -269  
Samboende par (2019)
1.614   1.805    -191  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   46.199    -7.813  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   14.476    +2.928  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.655    -1.618  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.489    +827  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.685    +806  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune