Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   62.567    -6.777  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   54.327    -6.925  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   57.723    -7.693  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.844    +916  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   362    +139  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   413    +118  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   96,3    +3,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   526    +912  
Areal (km2) (2019)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,0    +1,4  
Antal levendefødte (2018)
479   471    +8  
Antal døde (2018)
561   685    -124  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   62.741    -6.912  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   63.597    -7.503  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   64.528    -7.882  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   66.112    -8.388  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   249.399    +64.169  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   276.486    +76.664  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   224.235    +52.815  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   351.108    +99.192  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   399.509    +120.693  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   306.315    +79.346  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.177    -400  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,1    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   214    -85  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,6    -2,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.339    +64  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   8.151    -313  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   36.259    -2.664  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   14.818    -3.864  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,3    +0,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,0    +2,2  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,7    -4,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.908    +146  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.901    -529  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.747    +422  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.866    +95  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   4.329    -366  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.039    -1.038  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.181    -981  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.135    -1.428  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.689    -165  
Kvinder 90+ år (2019)
641   382    +259  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.007    +185  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.115    -391  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.017    +945  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.722    +149  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.968    -305  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.960    -1.258  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.832    -947  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.457    -1.257  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.154    -364  
Mænd 90+ år (2019)
209   158    +51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   32.177    -3.585  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   30.390    -3.192  
Enlige kvinder (2019)
7.488   7.790    -302  
Enlige mænd (2019)
7.488   7.790    -302  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.538    -1.935  
Registreret partnerskab (2019)
17   31    -14  
Samlevende par (2019)
1.076   1.345    -269  
Samboende par (2019)
1.614   1.742    -128  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   44.641    -6.255  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   17.926    -522  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   5.351    -2.314  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.937    +1.379  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.982    +1.509  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune