Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   36.513    +19.277  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   33.237    +14.165  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   34.090    +15.940  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.423    +3.337  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   372    +129  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   292    +239  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   76,7    +23,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   90    +1.348  
Areal (km2) (2019)
39   405    -366  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2018)
479   299    +180  
Antal døde (2018)
561   376    +185  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   36.736    +19.093  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   37.807    +18.287  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   38.786    +17.860  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   40.314    +17.410  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   215.981    +97.587  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   235.439    +117.711  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   196.399    +80.651  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   301.658    +138.513  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   335.758    +180.968  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   267.341    +102.203  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   732    +45  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,3    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   126    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,0    -2,3  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,3    +0,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,9    +1,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,7    +0,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,0    -2,4  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.948    +1.455  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   4.718    +3.120  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   21.808    +11.787  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   8.039    +2.915  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.658    +1.396  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.135    +1.237  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.582    +1.587  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.749    +1.212  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.501    +1.462  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.875    +1.126  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.385    +815  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.036    +671  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   836    +688  
Kvinder 90+ år (2019)
641   197    +444  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.782    +1.410  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.448    +1.276  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.875    +2.087  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.848    +1.023  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.576    +1.087  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.959    +743  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.424    +461  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.965    +235  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   604    +186  
Mænd 90+ år (2019)
209   78    +131  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   17.954    +10.638  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   18.559    +8.639  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.673    +2.815  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.673    +2.815  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.129    +2.474  
Registreret partnerskab (2019)
17   20    -3  
Samlevende par (2019)
1.076   860    +216  
Samboende par (2019)
1.614   1.223    +391  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   29.439    +8.947  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.074    +10.330  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   22    -16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.950    +87  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.106    +2.210  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.478    +2.013  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune