Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   27.877    +27.913  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   19.918    +27.484  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   23.863    +26.167  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.014    +1.746  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   459    +42  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   981    -450  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,6    +0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   1.191    +247  
Areal (km2) (2019)
39   23    +15  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2018)
479   283    +196  
Antal døde (2018)
561   204    +357  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   27.852    +27.977  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   27.748    +28.346  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   27.780    +28.866  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   27.855    +29.869  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   202.561    +111.007  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   212.449    +140.701  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   192.942    +84.108  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   289.892    +160.408  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   309.257    +210.945  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   270.979    +114.682  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   732    +45  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,7    -2,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   138    -9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   39,9    +1,8  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.857    +1.546  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.833    +4.005  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   17.151    +16.444  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.036    +5.918  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,7    -0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,7    +0,3  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   61,5    -1,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,1    +1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.579    +1.475  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.761    +1.611  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.828    +1.341  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.612    +1.349  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.904    +2.059  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.869    +2.132  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.405    +1.795  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.474    +1.233  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   486    +1.038  
Kvinder 90+ år (2019)
641   80    +561  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.635    +1.557  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.916    +1.808  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.163    +1.799  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.613    +1.258  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.825    +1.838  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.842    +1.860  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.216    +1.669  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.224    +976  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   413    +377  
Mænd 90+ år (2019)
209   32    +177  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   13.998    +14.594  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   13.879    +13.319  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.915    +3.573  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.915    +3.573  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.823    +4.780  
Registreret partnerskab (2019)
17   8    +9  
Samlevende par (2019)
1.076   586    +490  
Samboende par (2019)
1.614   604    +1.010  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   15.112    +23.274  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   12.765    +4.639  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.724    +1.313  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.185    +2.131  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.116    +2.375  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune