Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   12.560    +43.230  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   11.739    +35.663  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   11.761    +38.269  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   799    +4.961  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   361    +140  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   275    +256  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   61,8    +37,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   43    +1.395  
Areal (km2) (2019)
39   289    -250  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2018)
479   69    +410  
Antal døde (2018)
561   231    +330  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   12.526    +43.303  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   12.431    +43.663  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   12.450    +44.196  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   12.473    +45.251  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   187.483    +126.085  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   201.433    +151.717  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   173.612    +103.438  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   257.776    +182.395  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   277.801    +238.925  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   237.867    +131.677  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   276    +501  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,7    -2,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   53    +76  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   50,9    -9,2  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   3,6    +2,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,3    +4,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   53,3    +6,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   33,7    -14,1  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   458    +2.945  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   1.172    +6.666  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   6.696    +26.899  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   4.234    +6.720  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   410    +2.644  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   561    +2.811  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   352    +2.817  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   488    +2.473  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   661    +3.302  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   963    +3.038  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.158    +2.042  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   964    +1.743  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   512    +1.012  
Kvinder 90+ år (2019)
641   137    +504  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   434    +2.758  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   615    +3.109  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   497    +3.465  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   528    +2.343  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   702    +2.961  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   975    +2.727  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.180    +1.705  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   992    +1.208  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   368    +422  
Mænd 90+ år (2019)
209   63    +146  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   6.206    +22.386  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   6.354    +20.844  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.011    +5.477  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.011    +5.477  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   2.506    +7.097  
Registreret partnerskab (2019)
17   7    +10  
Samlevende par (2019)
1.076   263    +813  
Samboende par (2019)
1.614   398    +1.216  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   10.459    +27.927  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   2.101    +15.303  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.068    +1.969  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   649    +3.667  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   623    +3.868  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune