Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   69.681    -13.891  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   54.940    -7.538  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   60.355    -10.325  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   9.326    -3.566  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   581    -80  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   758    -227  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   2.798    -1.360  
Areal (km2) (2019)
39   25    +14  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2018)
479   833    -354  
Antal døde (2018)
561   629    -68  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   70.060    -14.231  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   71.886    -15.792  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   73.746    -17.100  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   76.361    -18.637  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   245.192    +68.376  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   263.990    +89.160  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   227.099    +49.951  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   344.836    +105.464  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   379.747    +140.455  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   311.207    +74.454  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.249    -472  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   230    -101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   39,8    +1,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   4.955    -1.552  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   9.538    -1.700  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   43.630    -10.035  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   11.558    -604  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,1    -1,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,7    +0,3  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   62,6    -2,4  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   16,6    +3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   4.156    -1.102  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   4.027    -655  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   4.509    -1.340  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   4.422    -1.461  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   4.733    -770  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.691    -690  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.601    -401  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.846    -139  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.582    -58  
Kvinder 90+ år (2019)
641   513    +128  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   4.350    -1.158  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.430    -706  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.142    -1.180  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   4.578    -1.707  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   4.756    -1.093  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.622    -920  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.345    -460  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.362    -162  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   858    -68  
Mænd 90+ år (2019)
209   158    +51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   35.080    -6.488  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   34.601    -7.403  
Enlige kvinder (2019)
7.488   9.741    -2.253  
Enlige mænd (2019)
7.488   9.741    -2.253  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.700    -2.097  
Registreret partnerskab (2019)
17   24    -7  
Samlevende par (2019)
1.076   1.463    -387  
Samboende par (2019)
1.614   2.075    -461  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   43.200    -4.814  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   26.481    -9.077  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.849    -812  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   5.931    -1.615  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   5.666    -1.175  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune