Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.212    +14.578  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   38.435    +8.967  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   38.650    +11.380  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.562    +3.198  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   362    +139  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   260    +271  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,3    +28,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   81    +1.357  
Areal (km2) (2019)
39   512    -473  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,9    +1,5  
Antal levendefødte (2018)
479   366    +113  
Antal døde (2018)
561   497    +64  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.215    +14.614  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.340    +14.754  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   41.722    +14.924  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.537    +15.187  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   208.781    +104.787  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   228.759    +124.391  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   188.875    +88.175  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   294.795    +155.505  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   325.841    +194.361  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.994    +121.667  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   748    +29  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,0    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   99    +30  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,1    -2,4  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.276    +1.127  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.520    +2.318  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   24.003    +9.592  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.413    +1.541  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,5    +0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,2    +2,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,8    -3,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.959    +1.095  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.650    +722  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.573    +1.596  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.991    +970  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.832    +1.131  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.133    +868  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.756    +444  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.322    +385  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.015    +509  
Kvinder 90+ år (2019)
641   269    +372  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.131    +1.061  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.728    +996  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.899    +2.063  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.052    +819  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.816    +847  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.231    +471  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.692    +193  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.225    -25  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   827    -37  
Mænd 90+ år (2019)
209   111    +98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.500    +8.092  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   20.712    +6.486  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.733    +2.755  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.733    +2.755  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.200    +1.403  
Registreret partnerskab (2019)
17   15    +2  
Samlevende par (2019)
1.076   1.047    +29  
Samboende par (2019)
1.614   1.394    +220  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   35.056    +3.330  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.156    +11.248  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.001    +36  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.258    +2.058  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.186    +2.305  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune