Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   29.834    +25.956  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   27.721    +19.681  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   28.393    +21.637  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.441    +4.319  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   209    +292  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   274    +257  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   75,2    +24,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   97    +1.341  
Areal (km2) (2019)
39   309    -270  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,6    +2,8  
Antal levendefødte (2018)
479   261    +218  
Antal døde (2018)
561   319    +242  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   29.896    +25.933  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   30.186    +25.908  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   30.574    +26.072  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   31.325    +26.399  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   225.614    +87.954  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   245.135    +108.015  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   206.345    +70.705  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   314.113    +126.058  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   347.408    +169.318  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   281.250    +88.294  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   564    +213  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,0    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   79    +50  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,4    -1,7  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,8    +0,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,9    +0,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,4    +0,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,9    -1,3  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.717    +1.686  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   4.156    +3.682  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   17.717    +15.878  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   6.244    +4.710  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.431    +1.623  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.868    +1.504  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.164    +2.005  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.528    +1.433  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.111    +1.852  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.392    +1.609  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.916    +1.284  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.553    +1.154  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   679    +845  
Kvinder 90+ år (2019)
641   192    +449  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.648    +1.544  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.045    +1.679  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.377    +2.585  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.516    +1.355  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.095    +1.568  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.381    +1.321  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.908    +977  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.469    +731  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   485    +305  
Mænd 90+ år (2019)
209   76    +133  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   14.834    +13.758  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   15.000    +12.198  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.632    +3.856  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.632    +3.856  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   5.638    +3.965  
Registreret partnerskab (2019)
17   13    +4  
Samlevende par (2019)
1.076   739    +337  
Samboende par (2019)
1.614   937    +677  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   24.454    +13.932  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   5.380    +12.024  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.119    +918  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.939    +2.377  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.095    +2.396  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune