Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   35.397    +20.393  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   23.792    +23.610  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   29.919    +20.111  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   5.478    +282  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   505    -4  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   1.042    -511  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   1.686    -248  
Areal (km2) (2019)
39   21    +18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,6    +2,8  
Antal levendefødte (2018)
479   410    +69  
Antal døde (2018)
561   349    +212  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   35.506    +20.323  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   36.100    +19.994  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   36.778    +19.868  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   37.743    +19.981  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   205.179    +108.389  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   218.940    +134.210  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   192.189    +84.861  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   289.474    +160.826  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   316.571    +203.631  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.883    +121.778  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   994    -217  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   6,1    -3,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   192    -63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,2    -0,7  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.542    +861  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.471    +3.367  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   21.597    +11.998  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   6.787    +4.167  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,2    -1,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,6    +1,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   61,0    -0,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,2    +0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.042    +1.012  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.034    +1.338  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.091    +1.078  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.191    +770  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.302    +1.661  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.490    +1.511  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.057    +1.143  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.693    +1.014  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   953    +571  
Kvinder 90+ år (2019)
641   203    +438  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.115    +1.077  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.072    +1.652  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.158    +1.804  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.272    +599  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.261    +1.402  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.424    +1.278  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.926    +959  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.454    +746  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   579    +211  
Mænd 90+ år (2019)
209   80    +129  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   18.056    +10.536  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   17.341    +9.857  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.653    +2.835  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.653    +2.835  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.304    +3.299  
Registreret partnerskab (2019)
17   23    -6  
Samlevende par (2019)
1.076   839    +237  
Samboende par (2019)
1.614   843    +771  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   19.176    +19.210  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   16.221    +1.183  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.250    +787  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.724    +1.592  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.416    +2.075  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune