Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   43.335    +12.455  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   39.060    +8.342  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   40.703    +9.327  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.632    +3.128  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   269    +232  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   339    +192  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   92,3    +7,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   344    +1.094  
Areal (km2) (2019)
39   126    -87  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,9    +0,5  
Antal levendefødte (2018)
479   418    +61  
Antal døde (2018)
561   324    +237  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   43.407    +12.422  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.790    +12.304  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.269    +12.377  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   45.456    +12.268  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   267.883    +45.685  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   290.979    +62.171  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   245.488    +31.562  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   379.280    +71.020  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   417.568    +102.634  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   341.988    +43.673  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   621    +156  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,8    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   154    -25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,3    +0,4  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.895    +508  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.812    +1.026  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   25.528    +8.067  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.100    +2.854  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,7    -0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,7    -1,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,9    +1,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,7    +0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.540    +514  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.055    +317  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.545    +1.624  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.313    +648  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.668    +295  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.248    +753  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.240    +960  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.371    +336  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   728    +796  
Kvinder 90+ år (2019)
641   96    +545  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.646    +546  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.247    +477  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.766    +2.196  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.199    +672  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.324    +339  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.496    +206  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.054    +831  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.131    +69  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   630    +160  
Mænd 90+ år (2019)
209   38    +171  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.804    +6.788  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.531    +5.667  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.556    +3.932  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.556    +3.932  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   9.590    +13  
Registreret partnerskab (2019)
17   19    -2  
Samlevende par (2019)
1.076   941    +135  
Samboende par (2019)
1.614   880    +734  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   33.296    +5.090  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   10.039    +7.365  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.125    +912  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.708    +1.608  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.864    +1.627  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune