Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   14.270    +41.520  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   13.066    +34.336  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   13.351    +36.679  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   919    +4.841  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   372    +129  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   272    +259  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,4    +2,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   780    +658  
Areal (km2) (2019)
39   18    +21  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,6    +0,8  
Antal levendefødte (2018)
479   110    +369  
Antal døde (2018)
561   159    +402  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   14.263    +41.566  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   14.304    +41.790  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   14.466    +42.180  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   14.877    +42.847  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   303.980    +9.588  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   347.626    +5.524  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   263.190    +13.860  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   419.912    +30.388  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   499.870    +20.332  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   345.630    +40.031  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   183    +594  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,8    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   51    +78  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   936    +2.467  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   2.115    +5.723  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   7.739    +25.856  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   3.480    +7.474  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,6    -0,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,8    -0,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   54,2    +6,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   24,4    -4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   820    +2.234  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   895    +2.477  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   368    +2.801  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   697    +2.264  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.084    +2.879  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.088    +2.913  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   932    +2.268  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   880    +1.827  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   440    +1.084  
Kvinder 90+ år (2019)
641   82    +559  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   889    +2.303  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   948    +2.776  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   434    +3.528  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   557    +2.314  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.083    +2.580  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.039    +2.663  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   877    +2.008  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   805    +1.395  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   308    +482  
Mænd 90+ år (2019)
209   44    +165  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   7.286    +21.306  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   6.984    +20.214  
Enlige kvinder (2019)
7.488   1.239    +6.249  
Enlige mænd (2019)
7.488   1.239    +6.249  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   3.112    +6.491  
Registreret partnerskab (2019)
17   11    +6  
Samlevende par (2019)
1.076   321    +755  
Samboende par (2019)
1.614   275    +1.339  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   11.190    +27.196  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   3.080    +14.324  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   698    +2.339  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   804    +3.512  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   795    +3.696  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune