Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   21.143    +34.647  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   19.333    +28.069  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   19.620    +30.410  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.523    +4.237  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   373    +128  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   348    +183  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   77,5    +22,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   86    +1.352  
Areal (km2) (2019)
39   246    -207  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2018)
479   176    +303  
Antal døde (2018)
561   218    +343  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   21.033    +34.796  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   20.591    +35.503  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   20.318    +36.328  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   19.910    +37.814  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   208.726    +104.842  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   231.811    +121.339  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   185.566    +91.484  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   290.575    +159.725  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   328.588    +191.614  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   252.693    +132.968  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   373    +404  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,0    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   46    +83  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,2    -3,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.084    +2.319  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   2.714    +5.124  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   11.970    +21.625  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.375    +5.579  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,1    +1,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,8    +1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,6    +3,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   25,4    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   933    +2.121  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.362    +2.010  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   877    +2.292  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   913    +2.048  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.347    +2.616  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.519    +2.482  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.549    +1.651  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.342    +1.365  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   555    +969  
Kvinder 90+ år (2019)
641   138    +503  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.007    +2.185  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.376    +2.348  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   972    +2.990  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.002    +1.869  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.362    +2.301  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.586    +2.116  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.536    +1.349  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.257    +943  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   450    +340  
Mænd 90+ år (2019)
209   60    +149  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   10.535    +18.057  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   10.608    +16.590  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.538    +4.950  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.538    +4.950  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.460    +5.143  
Registreret partnerskab (2019)
17   4    +13  
Samlevende par (2019)
1.076   396    +680  
Samboende par (2019)
1.614   652    +962  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   17.728    +20.658  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   3.415    +13.989  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.662    +1.375  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.140    +3.176  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.005    +3.486  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune