Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   32.042    +23.748  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   29.301    +18.101  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   30.226    +19.804  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.816    +3.944  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   230    +271  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   337    +194  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,1    +19,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   116    +1.322  
Areal (km2) (2019)
39   277    -238  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,6    +1,8  
Antal levendefødte (2018)
479   244    +235  
Antal døde (2018)
561   384    +177  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   32.129    +23.700  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   32.565    +23.529  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   33.015    +23.631  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   33.792    +23.932  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   208.179    +105.389  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   226.041    +127.109  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   190.940    +86.110  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   298.288    +152.012  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   329.561    +190.641  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   268.014    +117.647  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   613    +164  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,4    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   81    +48  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,7    -3,0  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.738    +1.665  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.157    +3.681  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   18.491    +15.104  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   7.656    +3.298  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,7    +2,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,9    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.512    +1.542  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.011    +1.361  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.304    +1.865  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.540    +1.421  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.154    +1.809  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.399    +1.602  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.178    +1.022  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.967    +740  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   856    +668  
Kvinder 90+ år (2019)
641   251    +390  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.585    +1.607  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.046    +1.678  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.512    +2.450  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.532    +1.339  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.105    +1.558  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.408    +1.294  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.177    +708  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.768    +432  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   637    +153  
Mænd 90+ år (2019)
209   100    +109  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   16.172    +12.420  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   15.870    +11.328  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.932    +3.556  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.932    +3.556  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.215    +3.388  
Registreret partnerskab (2019)
17   14    +3  
Samlevende par (2019)
1.076   728    +348  
Samboende par (2019)
1.614   1.032    +582  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   26.140    +12.246  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   5.902    +11.502  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.548    +489  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.571    +2.745  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.632    +2.859  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   10    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune