Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herlev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   28.786    +27.004  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   23.223    +24.179  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   25.957    +24.073  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.829    +2.931  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   326    +175  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   657    -126  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,9    -0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   2.379    -941  
Areal (km2) (2019)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,9    +2,5  
Antal levendefødte (2018)
479   285    +194  
Antal døde (2018)
561   331    +230  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   28.938    +26.891  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   29.710    +26.384  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   30.519    +26.127  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   31.644    +26.080  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   229.138    +84.430  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   244.321    +108.829  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   215.211    +61.839  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   326.156    +124.144  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   358.350    +161.852  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   296.669    +88.992  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   466    +311  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,4    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   59    +70  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,2    +0,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.122    +1.281  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.964    +3.874  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   17.239    +16.356  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.461    +5.493  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,4    -1,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,8    +0,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,9    +0,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,0    +0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.763    +1.291  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.727    +1.645  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.567    +1.602  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.771    +1.190  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.947    +2.016  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.014    +1.987  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.720    +1.480  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.367    +1.340  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   750    +774  
Kvinder 90+ år (2019)
641   222    +419  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.844    +1.348  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.774    +1.950  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.668    +2.294  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.688    +1.183  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.873    +1.790  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.938    +1.764  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.547    +1.338  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.090    +1.110  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   442    +348  
Mænd 90+ år (2019)
209   74    +135  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   14.848    +13.744  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   13.938    +13.260  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.420    +4.068  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.420    +4.068  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   5.026    +4.577  
Registreret partnerskab (2019)
17   14    +3  
Samlevende par (2019)
1.076   674    +402  
Samboende par (2019)
1.614   821    +793  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   18.566    +19.820  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   10.220    +7.184  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.677    +1.360  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.899    +2.417  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.127    +2.364  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune