Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Allerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   25.646    +30.144  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   22.893    +24.509  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   24.103    +25.927  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.543    +4.217  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   281    +220  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   321    +210  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   94,3    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   381    +1.057  
Areal (km2) (2019)
39   67    -29  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,1    -0,7  
Antal levendefødte (2018)
479   216    +263  
Antal døde (2018)
561   208    +353  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   25.846    +29.983  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   26.880    +29.214  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   27.956    +28.690  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   29.921    +27.803  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   300.931    +12.637  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   340.890    +12.260  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   263.019    +14.031  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   417.505    +32.795  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   485.722    +34.480  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   352.692    +32.969  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   252    +525  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,0    +0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   49    +80  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,2    -0,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.728    +1.675  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.103    +3.735  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   14.564    +19.031  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.251    +5.703  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,7    -0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   16,0    -2,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,8    +3,4  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,5    -0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.525    +1.529  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.893    +1.479  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   781    +2.388  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.270    +1.691  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.973    +1.990  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.011    +1.990  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.416    +1.784  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.423    +1.284  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   610    +914  
Kvinder 90+ år (2019)
641   122    +519  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.557    +1.635  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.969    +1.755  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   954    +3.008  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.193    +1.678  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.852    +1.811  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.962    +1.740  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.345    +1.540  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.266    +934  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   464    +326  
Mænd 90+ år (2019)
209   60    +149  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   13.024    +15.568  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   12.622    +14.576  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.023    +5.465  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.023    +5.465  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   5.748    +3.855  
Registreret partnerskab (2019)
17   11    +6  
Samlevende par (2019)
1.076   485    +591  
Samboende par (2019)
1.614   467    +1.147  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   19.507    +18.879  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.139    +11.265  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.041    +1.996  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.400    +2.916  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.777    +2.714  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune