Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   3.684    +52.106  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   3.366    +44.036  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   3.386    +46.644  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   298    +5.462  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   584    -83  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   225    +306  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   35,0    +64,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   32    +1.406  
Areal (km2) (2019)
39   114    -75  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,7    +2,7  
Antal levendefødte (2018)
479   27    +452  
Antal døde (2018)
561   78    +483  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   3.684    +52.145  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   3.738    +52.356  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   3.826    +52.820  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   3.957    +53.767  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   206.851    +106.717  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   221.214    +131.936  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   192.834    +84.216  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   285.407    +164.893  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   309.185    +211.017  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.202    +123.459  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   107    +670  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   7,0    -4,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   13    +116  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,9    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   51,6    -9,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   156    +3.247  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   366    +7.472  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   1.897    +31.698  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   1.265    +9.689  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,2    +1,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,9    +4,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   51,5    +8,7  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   34,3    -14,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   134    +2.920  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   135    +3.237  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   86    +3.083  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   129    +2.832  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   196    +3.767  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   301    +3.700  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   379    +2.821  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   296    +2.411  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   150    +1.374  
Kvinder 90+ år (2019)
641   41    +600  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   150    +3.042  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   170    +3.554  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   97    +3.865  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   154    +2.717  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   192    +3.471  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   307    +3.395  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   345    +2.540  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   300    +1.900  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   102    +688  
Mænd 90+ år (2019)
209   20    +189  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   1.847    +26.745  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   1.837    +25.361  
Enlige kvinder (2019)
7.488   556    +6.932  
Enlige mænd (2019)
7.488   556    +6.932  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   743    +8.860  
Registreret partnerskab (2019)
17   3    +14  
Samlevende par (2019)
1.076   73    +1.003  
Samboende par (2019)
1.614   120    +1.494  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   2.783    +35.603  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   901    +16.503  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   281    +2.756  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   218    +4.098  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   230    +4.261  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune