Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   27.775    +28.015  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   25.622    +21.780  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   26.275    +23.755  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.500    +4.260  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   263    +238  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   277    +254  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   76,9    +22,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   116    +1.322  
Areal (km2) (2019)
39   239    -200  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,3    +0,1  
Antal levendefødte (2018)
479   212    +267  
Antal døde (2018)
561   275    +286  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   27.810    +28.019  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   28.006    +28.088  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   28.325    +28.321  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   29.027    +28.697  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   250.901    +62.667  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   280.424    +72.726  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   221.596    +55.454  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   351.357    +88.814  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   402.360    +114.366  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   300.730    +68.814  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   342    +435  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,6    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   67    +62  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,4    -1,7  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,6    -0,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,4    +2,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,0    -2,4  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.663    +1.740  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   4.056    +3.782  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   15.944    +17.651  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   6.112    +4.842  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.511    +1.543  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.898    +1.474  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   886    +2.283  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.363    +1.598  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.087    +1.876  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.095    +1.906  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.811    +1.389  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.572    +1.135  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   552    +972  
Kvinder 90+ år (2019)
641   137    +504  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.472    +1.720  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.951    +1.773  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.050    +2.912  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.314    +1.557  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.053    +1.610  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.188    +1.514  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.711    +1.174  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.621    +579  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   441    +349  
Mænd 90+ år (2019)
209   62    +147  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   13.912    +14.680  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   13.863    +13.335  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.692    +4.796  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.692    +4.796  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.045    +3.558  
Registreret partnerskab (2019)
17   17    +0  
Samlevende par (2019)
1.076   593    +483  
Samboende par (2019)
1.614   699    +915  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   21.648    +16.738  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.127    +11.277  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.459    +1.578  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.822    +2.494  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.057    +2.434  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune