Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   56.509    -719  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   49.143    -1.741  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   51.406    -1.376  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   5.103    +657  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   457    +44  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   446    +85  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   771    +667  
Areal (km2) (2019)
39   73    -35  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,2    -0,8  
Antal levendefødte (2018)
479   522    -43  
Antal døde (2018)
561   586    -25  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   56.514    -685  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   56.572    -478  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   57.028    -382  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   58.494    -770  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   408.095    -94.527  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   503.412    -150.262  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   320.759    -43.709  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   563.868    -113.568  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   720.604    -200.402  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   420.308    -34.647  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   679    +98  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,7    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   145    -16  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,4    -1,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.489    -86  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   8.510    -672  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   31.570    +2.025  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   12.940    -1.986  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,1    -1,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   55,9    +4,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,9    -3,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.123    -69  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.910    -538  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.083    +1.086  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.618    +343  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   4.061    -98  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.330    -329  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.182    +18  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   3.378    -671  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.832    -308  
Kvinder 90+ år (2019)
641   523    +118  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.303    -111  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.167    -443  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.510    +1.452  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.306    +565  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.676    -13  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.167    -465  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.166    -281  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.739    -539  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.186    -396  
Mænd 90+ år (2019)
209   249    -40  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   29.040    -448  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   27.469    -271  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.764    +1.724  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.764    +1.724  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.320    -1.717  
Registreret partnerskab (2019)
17   21    -4  
Samlevende par (2019)
1.076   1.050    +26  
Samboende par (2019)
1.614   1.236    +378  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   40.832    -2.446  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   15.677    +1.727  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.706    +331  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.921    +395  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.018    +473  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune