Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   58.504    -2.714  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   53.290    -5.888  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   54.666    -4.636  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.838    +1.922  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   307    +194  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   349    +182  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   84,9    +14,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   74    +1.364  
Areal (km2) (2019)
39   793    -754  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,6    +0,8  
Antal levendefødte (2018)
479   663    -184  
Antal døde (2018)
561   499    +62  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   58.643    -2.814  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   59.386    -3.292  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   60.144    -3.498  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   61.009    -3.285  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   220.535    +93.033  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   243.081    +110.069  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   198.475    +78.575  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   304.284    +146.016  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   342.689    +177.513  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.669    +118.992  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   814    -37  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,9    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   86    +43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,7    +0,0  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.952    -549  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   7.928    -90  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   34.685    -1.090  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   11.939    -985  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,8    -0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,3    +0,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,4    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.250    -196  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.662    -290  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   3.456    -287  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.234    -273  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.619    +344  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.963    +38  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.573    -373  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.872    -165  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.355    +169  
Kvinder 90+ år (2019)
641   317    +324  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.441    -249  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.796    -72  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.582    +380  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.309    -438  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.698    -35  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.947    -245  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.552    -667  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.689    -489  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.028    -238  
Mænd 90+ år (2019)
209   161    +48  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   29.301    -709  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   29.203    -2.005  
Enlige kvinder (2019)
7.488   6.791    +697  
Enlige mænd (2019)
7.488   6.791    +697  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.385    -1.782  
Registreret partnerskab (2019)
17   12    +5  
Samlevende par (2019)
1.076   1.244    -168  
Samboende par (2019)
1.614   2.051    -437  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   49.687    -11.301  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   8.817    +8.587  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   5.734    -2.697  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.692    +1.624  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.518    +1.973  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune