Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   43.660    +12.130  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   40.179    +7.223  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   40.484    +9.546  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.176    +2.584  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   374    +127  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   354    +177  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   70,4    +29,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   41    +1.397  
Areal (km2) (2019)
39   1.074    -1.035  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,2    +2,2  
Antal levendefødte (2018)
479   456    +23  
Antal døde (2018)
561   478    +83  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   43.527    +12.302  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.035    +13.059  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.695    +13.951  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.029    +15.695  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   209.281    +104.287  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   230.937    +122.213  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   187.418    +89.632  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   292.568    +157.732  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   327.498    +192.704  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   257.112    +128.549  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   759    +18  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   100    +29  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,2    -2,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.593    +810  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.642    +2.196  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   25.178    +8.417  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   10.247    +707  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,9    +0,2  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,9    +1,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,7    +2,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,5    -3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.258    +796  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.586    +786  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.903    +1.266  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.072    +889  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.599    +1.364  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.254    +747  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.073    +127  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.450    +257  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.149    +375  
Kvinder 90+ år (2019)
641   287    +354  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.214    +978  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.796    +928  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.312    +1.650  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.267    +604  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.668    +995  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.252    +450  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.233    -348  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.362    -162  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   814    -24  
Mænd 90+ år (2019)
209   111    +98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.631    +6.961  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   22.029    +5.169  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.301    +2.187  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.301    +2.187  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.846    +757  
Registreret partnerskab (2019)
17   13    +4  
Samlevende par (2019)
1.076   1.002    +74  
Samboende par (2019)
1.614   1.418    +196  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   36.748    +1.638  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.912    +10.492  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.677    -1.640  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.570    +2.746  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.373    +3.118  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune