Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   22.782    +33.008  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   21.030    +26.372  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   21.329    +28.701  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.453    +4.307  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   356    +145  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   282    +249  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   91    +1.347  
Areal (km2) (2019)
39   250    -211  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2018)
479   177    +302  
Antal døde (2018)
561   257    +304  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   22.901    +32.928  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   23.418    +32.676  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.889    +32.757  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   24.578    +33.146  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   226.624    +86.944  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   245.473    +107.677  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   207.466    +69.584  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   310.392    +129.779  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   341.624    +175.102  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   278.650    +90.894  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   405    +372  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   73    +56  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,5    -3,8  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,2    +0,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,3    +1,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,8    +2,4  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   24,7    -5,1  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.179    +2.224  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   2.804    +5.034  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   13.171    +20.424  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   5.628    +5.326  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.039    +2.015  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.248    +2.124  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   805    +2.364  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.086    +1.875  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.528    +2.435  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.803    +2.198  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.623    +1.577  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.406    +1.301  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   547    +977  
Kvinder 90+ år (2019)
641   131    +510  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.072    +2.120  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.397    +2.327  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.016    +2.946  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.148    +1.723  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.562    +2.101  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.821    +1.881  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.626    +1.259  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.416    +784  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   453    +337  
Mænd 90+ år (2019)
209   55    +154  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   11.216    +17.376  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   11.566    +15.632  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.846    +4.642  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.846    +4.642  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.737    +4.866  
Registreret partnerskab (2019)
17   17    +0  
Samlevende par (2019)
1.076   504    +572  
Samboende par (2019)
1.614   704    +910  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   18.331    +20.055  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   4.451    +12.953  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.464    +1.573  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.408    +2.908  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.458    +3.033  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune