Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.195    +14.595  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   37.865    +9.537  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   38.589    +11.441  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.606    +3.154  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   335    +166  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   298    +233  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,0    +14,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   147    +1.291  
Areal (km2) (2019)
39   280    -241  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2018)
479   267    +212  
Antal døde (2018)
561   487    +74  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.212    +14.617  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.285    +14.809  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   41.432    +15.214  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   41.912    +15.812  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   241.084    +72.484  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   260.174    +92.976  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   222.297    +54.753  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   330.962    +119.338  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   367.751    +152.451  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   294.585    +91.076  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   548    +229  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,9    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   72    +57  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   46,3    -4,6  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.901    +1.502  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.302    +2.536  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   23.166    +10.429  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   10.826    +128  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,6    +1,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,9    +1,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,2    +4,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   26,3    -6,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.719    +1.335  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.482    +890  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.339    +1.830  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.680    +1.281  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.805    +1.158  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.437    +564  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.993    +207  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.914    -207  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   975    +549  
Kvinder 90+ år (2019)
641   229    +412  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.808    +1.384  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.748    +976  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.715    +2.247  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.616    +1.255  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.642    +1.021  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.375    +327  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.936    -51  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.831    -631  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   857    -67  
Mænd 90+ år (2019)
209   94    +115  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.573    +8.019  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   20.622    +6.576  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.166    +2.322  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.166    +2.322  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.500    +1.103  
Registreret partnerskab (2019)
17   34    -17  
Samlevende par (2019)
1.076   782    +294  
Samboende par (2019)
1.614   1.032    +582  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   31.927    +6.459  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   9.268    +8.136  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.182    -145  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.684    +1.632  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.726    +1.765  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune