Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   53.416    +2.374  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   42.841    +4.561  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   47.510    +2.520  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   5.906    -146  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   440    +61  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   666    -135  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   2.333    -895  
Areal (km2) (2019)
39   23    +16  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2018)
479   631    -152  
Antal døde (2018)
561   533    +28  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   53.659    +2.170  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   54.876    +1.218  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   56.188    +458  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   58.021    -297  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   222.678    +90.890  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   237.758    +115.392  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   208.351    +68.699  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   318.575    +131.725  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   348.755    +171.447  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   289.977    +95.684  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   948    -171  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   143    -14  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   40,0    +1,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.953    -550  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   7.164    +674  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   33.195    +400  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.104    +1.850  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,4    -1,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   62,1    -1,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   17,0    +2,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.214    -160  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.111    +261  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   3.428    -259  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.537    -576  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.701    +262  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.527    +474  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.799    +401  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.307    +400  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.163    +361  
Kvinder 90+ år (2019)
641   325    +316  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.405    -213  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.334    +390  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.486    +476  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.494    -623  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.706    -43  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.421    +281  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.605    +280  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.970    +230  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   770    +20  
Mænd 90+ år (2019)
209   113    +96  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   27.112    +1.480  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   26.304    +894  
Enlige kvinder (2019)
7.488   6.886    +602  
Enlige mænd (2019)
7.488   6.886    +602  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   9.155    +448  
Registreret partnerskab (2019)
17   36    -19  
Samlevende par (2019)
1.076   1.336    -260  
Samboende par (2019)
1.614   1.481    +133  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   34.159    +4.227  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   19.257    -1.853  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.147    -110  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.967    +349  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.785    +706  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune