Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   22.675    +33.115  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   20.748    +26.654  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   21.226    +28.804  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.449    +4.311  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   296    +205  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   343    +188  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   75,9    +23,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   101    +1.337  
Areal (km2) (2019)
39   224    -185  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,0    +0,4  
Antal levendefødte (2018)
479   206    +273  
Antal døde (2018)
561   220    +341  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   22.805    +33.024  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   23.441    +32.653  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   24.152    +32.494  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   25.439    +32.285  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   233.238    +80.330  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   256.321    +96.829  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   210.774    +66.276  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   318.485    +131.815  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   359.787    +160.415  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   278.735    +106.926  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   346    +431  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,3    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   77    +52  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,8    -2,1  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.308    +2.095  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.203    +4.635  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   12.968    +20.627  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.196    +5.758  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,8    +0,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,1    -0,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,2    +3,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,9    -3,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.182    +1.872  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.479    +1.893  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   867    +2.302  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.100    +1.861  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.520    +2.443  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.790    +2.211  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.533    +1.667  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.270    +1.437  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   586    +938  
Kvinder 90+ år (2019)
641   153    +488  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.177    +2.015  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.608    +2.116  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   976    +2.986  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.091    +1.780  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.528    +2.135  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.678    +2.024  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.473    +1.412  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.198    +1.002  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   424    +366  
Mænd 90+ år (2019)
209   42    +167  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   11.480    +17.112  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   11.195    +16.003  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.368    +5.120  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.368    +5.120  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.678    +4.925  
Registreret partnerskab (2019)
17   17    +0  
Samlevende par (2019)
1.076   475    +601  
Samboende par (2019)
1.614   607    +1.007  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   18.629    +19.757  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   4.046    +13.358  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.741    +1.296  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.302    +3.014  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.318    +3.173  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune