Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   71.297    -15.507  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   64.203    -16.801  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   66.725    -16.695  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.572    +1.188  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   256    +245  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   386    +145  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,1    +18,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   124    +1.314  
Areal (km2) (2019)
39   577    -538  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,5    +1,9  
Antal levendefødte (2018)
479   660    -181  
Antal døde (2018)
561   725    -164  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   71.667    -15.838  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   73.350    -17.256  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   74.922    -18.276  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   77.443    -19.719  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   224.912    +88.656  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   244.209    +108.941  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   206.214    +70.836  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   317.899    +132.401  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   352.644    +167.558  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   284.175    +101.486  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.155    -378  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,5    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   190    -61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,8    -1,1  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   4.107    -704  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   9.715    -1.877  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   42.582    -8.987  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   14.893    -3.939  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,8    +0,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,7    +0,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,9    -1,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.557    -503  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   4.519    -1.147  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   3.357    -188  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.666    -705  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   5.024    -1.061  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.467    -1.466  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.606    -1.406  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   3.734    -1.027  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.504    +20  
Kvinder 90+ år (2019)
641   402    +239  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.765    -573  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.846    -1.122  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.802    +160  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.659    -788  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   4.875    -1.212  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   5.352    -1.650  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.400    -1.515  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.507    -1.307  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.107    -317  
Mænd 90+ år (2019)
209   148    +61  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   35.836    -7.244  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   35.461    -8.263  
Enlige kvinder (2019)
7.488   8.652    -1.164  
Enlige mænd (2019)
7.488   8.652    -1.164  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   13.403    -3.800  
Registreret partnerskab (2019)
17   39    -22  
Samlevende par (2019)
1.076   1.660    -584  
Samboende par (2019)
1.614   2.308    -694  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   55.865    -17.479  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   15.432    +1.972  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   6.266    -3.229  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.720    +596  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.927    +564  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune