Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   40.052    +15.738  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   31.668    +15.734  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   35.797    +14.233  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.255    +1.505  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   402    +99  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   660    -129  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   3.283    -1.845  
Areal (km2) (2019)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2018)
479   490    -11  
Antal døde (2018)
561   419    +142  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   40.522    +15.307  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   42.702    +13.392  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.701    +11.945  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   47.470    +10.254  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   226.083    +87.485  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   240.334    +112.816  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   212.895    +64.155  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   321.530    +128.770  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   352.496    +167.706  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   292.964    +92.697  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   934    -157  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,8    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   223    -94  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   40,8    +0,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.984    +419  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.136    +2.702  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   24.689    +8.906  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   7.243    +3.711  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,5    -1,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,8    +1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   61,6    -1,4  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,1    +1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.358    +696  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.170    +1.202  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.462    +707  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.753    +208  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.596    +1.367  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.756    +1.245  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.195    +1.005  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.795    +912  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.115    +409  
Kvinder 90+ år (2019)
641   293    +348  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.610    +582  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.305    +1.419  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.502    +1.460  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.670    +201  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.687    +976  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.680    +1.022  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.973    +912  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.430    +770  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   604    +186  
Mænd 90+ år (2019)
209   98    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.493    +8.099  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.559    +7.639  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.250    +2.238  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.250    +2.238  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.718    +2.885  
Registreret partnerskab (2019)
17   16    +1  
Samlevende par (2019)
1.076   995    +81  
Samboende par (2019)
1.614   1.217    +397  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   25.600    +12.786  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   14.452    +2.952  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.019    +1.018  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.011    +1.305  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.528    +963  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune