Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   6.058    +49.732  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   5.745    +41.657  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   5.688    +44.342  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   370    +5.390  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   406    +95  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   205    +326  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   63,2    +36,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   67    +1.371  
Areal (km2) (2019)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2018)
479   22    +457  
Antal døde (2018)
561   124    +437  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   6.026    +49.803  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   5.918    +50.176  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   5.842    +50.804  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   5.746    +51.978  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   197.576    +115.992  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   215.283    +137.867  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   179.810    +97.240  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   268.648    +181.652  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   291.480    +228.722  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   245.987    +139.674  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   122    +655  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,3    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   15    +114  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   52,2    -10,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   198    +3.205  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   580    +7.258  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   3.086    +30.509  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   2.194    +8.760  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   3,3    +2,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,6    +4,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   50,9    +9,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   36,2    -16,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   198    +2.856  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   252    +3.120  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   152    +3.017  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   177    +2.784  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   307    +3.656  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   497    +3.504  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   575    +2.625  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   540    +2.167  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   255    +1.269  
Kvinder 90+ år (2019)
641   84    +557  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   207    +2.985  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   283    +3.441  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   255    +3.707  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   190    +2.681  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   306    +3.357  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   483    +3.219  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   559    +2.326  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   519    +1.681  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   185    +605  
Mænd 90+ år (2019)
209   34    +175  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   3.037    +25.555  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   3.021    +24.177  
Enlige kvinder (2019)
7.488   993    +6.495  
Enlige mænd (2019)
7.488   993    +6.495  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   1.221    +8.382  
Registreret partnerskab (2019)
17   6    +11  
Samlevende par (2019)
1.076   117    +959  
Samboende par (2019)
1.614   178    +1.436  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   5.056    +33.330  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   1.002    +16.402  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   537    +2.500  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   400    +3.916  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   352    +4.139  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune