Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   97.113    -41.323  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   88.301    -40.899  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   90.086    -40.056  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   7.027    -1.267  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   352    +149  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   372    +159  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,1    +19,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   69    +1.369  
Areal (km2) (2019)
39   1.409    -1.370  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2018)
479   962    -483  
Antal døde (2018)
561   887    -326  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   97.454    -41.625  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   99.021    -42.927  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.414    -43.768  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   102.536    -44.812  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   223.831    +89.737  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   247.365    +105.785  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   200.346    +76.704  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   315.412    +134.888  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   356.022    +164.180  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   274.766    +110.895  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.541    -764  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,3    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   271    -142  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,8    -0,1  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   6.136    -2.733  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   13.804    -5.966  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   57.878    -24.283  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   19.295    -8.341  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,3    -0,2  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,2    -0,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,6    +0,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,9    -0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.296    -2.242  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   6.251    -2.879  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   4.916    -1.747  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   5.298    -2.337  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.407    -2.444  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.670    -2.669  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.831    -2.631  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.722    -2.015  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   2.211    -687  
Kvinder 90+ år (2019)
641   544    +97  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.626    -2.434  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   6.670    -2.946  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.553    -1.591  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.503    -2.632  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.531    -2.868  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.946    -3.244  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   5.921    -3.036  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   4.381    -2.181  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.600    -810  
Mænd 90+ år (2019)
209   236    -27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   48.146    -19.554  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   48.967    -21.769  
Enlige kvinder (2019)
7.488   11.748    -4.260  
Enlige mænd (2019)
7.488   11.748    -4.260  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   18.436    -8.833  
Registreret partnerskab (2019)
17   19    -2  
Samlevende par (2019)
1.076   2.294    -1.218  
Samboende par (2019)
1.614   3.331    -1.717  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   81.267    -42.881  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   15.846    +1.558  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   71    -65  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   9.791    -6.754  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   4.510    -194  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.262    +229  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   24    -12  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune