Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   45.332    +10.458  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   41.613    +5.789  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   42.837    +7.193  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.495    +3.265  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   221    +280  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   329    +202  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,2    +11,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   182    +1.256  
Areal (km2) (2019)
39   249    -210  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2018)
479   357    +122  
Antal døde (2018)
561   473    +88  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   45.499    +10.330  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   46.162    +9.932  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   46.814    +9.832  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   48.056    +9.668  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   235.609    +77.959  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   255.640    +97.510  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   216.237    +60.813  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   333.762    +116.538  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   369.625    +150.577  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   299.064    +86.597  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   647    +130  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,0    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   126    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.453    +950  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.101    +1.737  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   26.178    +7.417  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   10.600    +354  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,5    +0,5  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,7    +2,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,4    -3,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.097    +957  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.905    +467  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.777    +1.392  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.099    +862  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.186    +777  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.607    +394  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.995    +205  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.903    -196  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.070    +454  
Kvinder 90+ år (2019)
641   214    +427  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.267    +925  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.052    +672  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.077    +1.885  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.017    +854  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.061    +602  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.717    -15  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.757    +128  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.653    -453  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   803    -13  
Mænd 90+ år (2019)
209   75    +134  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   22.853    +5.739  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   22.479    +4.719  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.257    +2.231  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.257    +2.231  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   9.138    +465  
Registreret partnerskab (2019)
17   26    -9  
Samlevende par (2019)
1.076   918    +158  
Samboende par (2019)
1.614   1.181    +433  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   35.788    +2.598  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   9.544    +7.860  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.491    -454  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.569    +1.747  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.704    +1.787  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune