Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.863    +12.927  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   38.453    +8.949  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   39.116    +10.914  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.747    +2.013  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   486    +15  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   388    +143  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,3    +27,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   53    +1.385  
Areal (km2) (2019)
39   814    -775  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2018)
479   446    +33  
Antal døde (2018)
561   445    +116  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   42.826    +13.003  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   42.752    +13.342  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.913    +13.733  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   43.354    +14.370  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   214.071    +99.497  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   234.973    +118.177  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   192.589    +84.461  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   305.189    +145.111  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   338.393    +181.809  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   271.010    +114.651  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   626    +151  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,1    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   77    +52  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,5    -0,8  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.668    +735  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.983    +1.855  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   25.354    +8.241  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.858    +2.096  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,0    +0,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,2    +1,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,7    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.293    +761  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.771    +601  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.877    +1.292  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.270    +691  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.858    +1.105  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.922    +1.079  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.512    +688  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.156    +551  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.039    +485  
Kvinder 90+ år (2019)
641   257    +384  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.425    +767  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.928    +796  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.247    +1.715  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.467    +404  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.089    +574  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.182    +520  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.592    +293  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.989    +211  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   875    -85  
Mænd 90+ år (2019)
209   114    +95  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.955    +7.637  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.908    +5.290  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.127    +2.361  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.127    +2.361  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.416    +1.187  
Registreret partnerskab (2019)
17   13    +4  
Samlevende par (2019)
1.076   1.095    -19  
Samboende par (2019)
1.614   1.455    +159  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   35.432    +2.954  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.431    +9.973  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   26    -20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.433    -396  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.220    +2.096  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.035    +2.456  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune