Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   39.572    +16.218  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   36.963    +10.439  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   37.248    +12.782  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.324    +3.436  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   289    +212  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   298    +233  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   76,4    +23,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   67    +1.371  
Areal (km2) (2019)
39   588    -550  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,2    +3,2  
Antal levendefødte (2018)
479   265    +214  
Antal døde (2018)
561   586    -25  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   39.463    +16.366  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   39.143    +16.951  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   39.052    +17.594  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   38.787    +18.937  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   199.413    +114.155  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   213.628    +139.522  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   185.625    +91.425  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   276.940    +163.231  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   300.797    +215.929  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   253.799    +115.745  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.000    -223  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   6,0    -3,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   85    +44  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   48,1    -6,4  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,6    +1,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,0    +3,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   55,4    +4,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   29,0    -9,4  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.832    +1.571  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   4.337    +3.501  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   21.925    +11.670  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   11.478    -524  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.543    +1.511  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.086    +1.286  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.385    +1.784  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.647    +1.314  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.388    +1.575  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.248    +753  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.292    -92  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.775    -68  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.286    +238  
Kvinder 90+ år (2019)
641   330    +311  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.665    +1.527  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.181    +1.543  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   -    +3.962  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.617    +1.254  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.314    +1.349  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.130    +572  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.329    -444  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.740    -540  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   876    -86  
Mænd 90+ år (2019)
209   137    +72  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   19.980    +8.612  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.592    +7.606  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.510    +1.978  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.510    +1.978  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.717    +1.886  
Registreret partnerskab (2019)
17   14    +3  
Samlevende par (2019)
1.076   891    +185  
Samboende par (2019)
1.614   1.289    +325  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   31.527    +6.859  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   8.045    +9.359  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.361    -1.324  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.148    +3.168  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.306    +3.185  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune