Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faaborg-Midtfyn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faaborg-Midtfyn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   51.809    +3.981  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   47.999    -597  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   48.854    +1.176  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.955    +2.805  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   293    +208  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   277    +254  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,7    +27,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   82    +1.356  
Areal (km2) (2019)
39   634    -595  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,9    +1,5  
Antal levendefødte (2018)
479   434    +45  
Antal døde (2018)
561   572    -11  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   51.948    +3.881  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   52.682    +3.412  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   53.505    +3.141  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   55.004    +2.720  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   209.324    +104.244  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   226.837    +126.313  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   191.964    +85.086  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   295.824    +154.476  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   324.995    +195.207  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.696    +118.965  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.005    -228  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,4    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   133    -4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,6    -2,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.917    +486  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.860    +978  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   29.659    +3.936  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   12.373    -1.419  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,6    +0,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,2    +0,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,2    +3,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,9    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.507    +547  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.107    +265  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.981    +1.188  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.527    +434  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.384    +579  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.905    +96  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.435    -235  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   3.049    -342  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.402    +122  
Kvinder 90+ år (2019)
641   384    +257  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.726    +466  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.363    +361  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.426    +1.536  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.542    +329  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.478    +185  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.969    -267  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.431    -546  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.929    -729  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.107    -317  
Mænd 90+ år (2019)
209   157    +52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   25.681    +2.911  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   26.128    +1.070  
Enlige kvinder (2019)
7.488   6.194    +1.294  
Enlige mænd (2019)
7.488   6.194    +1.294  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   10.360    -757  
Registreret partnerskab (2019)
17   32    -15  
Samlevende par (2019)
1.076   1.222    -146  
Samboende par (2019)
1.614   1.690    -76  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   43.566    -5.180  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   8.243    +9.161  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.694    -657  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.715    +1.601  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.975    +1.516  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune