Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   50.129    +5.661  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   45.533    +1.869  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   45.935    +4.095  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.194    +1.566  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   485    +16  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   352    +179  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,8    +26,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   40    +1.398  
Areal (km2) (2019)
39   1.240    -1.201  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2018)
479   502    -23  
Antal døde (2018)
561   559    +2  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   50.052    +5.777  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   49.973    +6.121  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   50.184    +6.462  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   50.471    +7.253  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   215.888    +97.680  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   239.699    +113.451  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   191.474    +85.576  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   301.908    +148.392  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   340.417    +179.785  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.681    +122.980  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   799    -22  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,3    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   79    +50  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,4    -1,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.070    +333  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.625    +1.213  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   29.390    +4.205  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   11.044    -90  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,1    +0,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,2    +0,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,6    +1,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,0    -2,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.618    +436  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.109    +263  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.213    +956  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.492    +469  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.163    +800  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.654    +347  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.288    -88  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.498    +209  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.349    +175  
Kvinder 90+ år (2019)
641   300    +341  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.757    +435  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.261    +463  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.657    +1.305  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.682    +189  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.223    +440  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.773    -71  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.345    -460  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.596    -396  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   995    -205  
Mænd 90+ år (2019)
209   156    +53  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   24.684    +3.908  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   25.445    +1.753  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.758    +1.730  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.758    +1.730  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   10.302    -699  
Registreret partnerskab (2019)
17   9    +8  
Samlevende par (2019)
1.076   1.181    -105  
Samboende par (2019)
1.614   1.583    +31  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   42.924    -4.538  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.205    +10.199  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.501    -1.464  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.390    +1.926  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.103    +2.388  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune