Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.984    +12.806  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   37.270    +10.132  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   39.449    +10.581  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.535    +2.225  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   373    +128  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   449    +82  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,3    +0,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   650    +788  
Areal (km2) (2019)
39   66    -27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,1    +2,3  
Antal levendefødte (2018)
479   422    +57  
Antal døde (2018)
561   445    +116  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   43.024    +12.805  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.448    +12.646  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.112    +12.534  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   45.336    +12.388  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   239.104    +74.464  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   257.232    +95.918  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   221.845    +55.205  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   330.825    +119.475  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   363.636    +156.566  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   299.709    +85.952  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   744    +33  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,5    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   121    +8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.016    +387  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.003    +1.835  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   25.931    +7.664  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.034    +2.920  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,0    +0,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,3    -0,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,7    +0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.483    +571  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.563    +809  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.016    +1.153  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.621    +340  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.188    +775  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.125    +876  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.476    +724  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.020    +687  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   965    +559  
Kvinder 90+ år (2019)
641   283    +358  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.744    +448  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.698    +1.026  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.130    +1.832  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.557    +314  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.177    +486  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.062    +640  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.375    +510  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.781    +419  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   626    +164  
Mænd 90+ år (2019)
209   94    +115  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.740    +6.852  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.244    +5.954  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.166    +2.322  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.166    +2.322  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.911    +1.692  
Registreret partnerskab (2019)
17   37    -20  
Samlevende par (2019)
1.076   1.037    +39  
Samboende par (2019)
1.614   1.064    +550  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   30.886    +7.500  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   12.098    +5.306  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.318    +719  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.789    +1.527  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.620    +1.871  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune