Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   87.577    -31.787  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   78.356    -30.954  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   81.505    -31.475  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   6.072    -312  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   306    +195  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   388    +143  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   94,3    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   413    +1.025  
Areal (km2) (2019)
39   212    -173  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2018)
479   799    -320  
Antal døde (2018)
561   787    -226  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   88.001    -32.172  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   89.953    -33.859  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   91.848    -35.202  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   95.119    -37.395  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   253.903    +59.665  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   280.043    +73.107  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   229.052    +47.998  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   355.919    +84.252  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   404.526    +112.200  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   309.709    +59.835  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.384    -607  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,2    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   303    -174  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,7    +0,0  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,7    +0,3  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,8    -0,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,5    +0,1  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   5.215    -1.812  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   12.012    -4.174  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   53.232    -19.637  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   17.118    -6.164  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   4.574    -1.520  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.619    -2.247  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   5.083    -1.914  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   4.393    -1.432  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.364    -2.401  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.478    -2.477  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.993    -1.793  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.633    -1.926  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.965    -441  
Kvinder 90+ år (2019)
641   454    +187  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   4.753    -1.561  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   5.783    -2.059  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.598    -1.636  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   4.501    -1.630  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   5.969    -2.306  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.416    -2.714  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.563    -1.678  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.889    -1.689  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.392    -602  
Mænd 90+ år (2019)
209   157    +52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   44.556    -15.964  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   43.021    -15.823  
Enlige kvinder (2019)
7.488   10.497    -3.009  
Enlige mænd (2019)
7.488   10.497    -3.009  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   16.399    -6.796  
Registreret partnerskab (2019)
17   36    -19  
Samlevende par (2019)
1.076   1.703    -627  
Samboende par (2019)
1.614   2.760    -1.146  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   65.473    -27.087  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   22.104    -4.700  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   6.466    -3.429  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   5.363    -1.047  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   5.334    -843  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune