Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   3.404    +52.386  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   3.087    +44.315  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   3.162    +46.868  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   242    +5.518  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   420    +81  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   291    +240  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,5    +11,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   59    +1.379  
Areal (km2) (2019)
39   58    -19  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,3    +0,1  
Antal levendefødte (2018)
479   25    +454  
Antal døde (2018)
561   45    +516  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   3.432    +52.397  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   3.541    +52.553  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   3.622    +53.024  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   3.740    +53.984  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   240.905    +72.663  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   272.225    +80.925  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   211.060    +65.990  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   323.642    +126.658  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   373.207    +146.995  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   277.294    +108.367  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   73    +704  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,4    -2,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   14    +115  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,0    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   49,6    -7,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   156    +3.247  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   422    +7.416  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   1.669    +31.926  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   1.157    +9.797  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,6    +1,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   49,0    +11,2  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   34,0    -14,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   153    +2.901  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   174    +3.198  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   69    +3.100  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   131    +2.830  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   199    +3.764  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   253    +3.748  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   338    +2.862  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   301    +2.406  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   105    +1.419  
Kvinder 90+ år (2019)
641   32    +609  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   132    +3.060  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   217    +3.507  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   76    +3.886  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   107    +2.764  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   200    +3.463  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   227    +3.475  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   333    +2.552  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   285    +1.915  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   64    +726  
Mænd 90+ år (2019)
209   8    +201  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   1.755    +26.837  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   1.649    +25.549  
Enlige kvinder (2019)
7.488   391    +7.097  
Enlige mænd (2019)
7.488   391    +7.097  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   721    +8.882  
Registreret partnerskab (2019)
17   1    +16  
Samlevende par (2019)
1.076   59    +1.017  
Samboende par (2019)
1.614   96    +1.518  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   2.748    +35.638  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   656    +16.748  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   225    +2.812  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   190    +4.126  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   214    +4.277  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune