Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   60.930    -5.140  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   56.237    -8.835  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   57.317    -7.287  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.613    +2.147  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   250    +251  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   343    +188  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,8    +27,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   68    +1.370  
Areal (km2) (2019)
39   901    -862  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,0    +3,4  
Antal levendefødte (2018)
479   452    +27  
Antal døde (2018)
561   851    -290  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   60.902    -5.073  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   60.904    -4.810  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   61.086    -4.440  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   61.212    -3.488  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   199.571    +113.997  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   211.905    +141.245  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   187.361    +89.689  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   280.180    +170.120  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   300.438    +219.764  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   260.112    +125.549  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.317    -540  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,1    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   291    -162  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   46,2    -4,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.037    +366  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.801    +1.037  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   34.991    -1.396  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   16.101    -5.147  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,0    +1,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,2    +2,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,4    +2,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   26,4    -6,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.627    +427  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.222    +150  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.757    +412  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.802    +159  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.707    +256  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.530    -529  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.567    -1.367  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.060    -1.353  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.776    -252  
Kvinder 90+ år (2019)
641   444    +197  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.701    +491  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.401    +323  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.148    +814  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.957    -86  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.669    -6  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.736    -1.034  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.550    -1.665  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.762    -1.562  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.313    -523  
Mænd 90+ år (2019)
209   201    +8  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   30.492    -1.900  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   30.438    -3.240  
Enlige kvinder (2019)
7.488   9.138    -1.650  
Enlige mænd (2019)
7.488   9.138    -1.650  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.095    -1.492  
Registreret partnerskab (2019)
17   26    -9  
Samlevende par (2019)
1.076   1.363    -287  
Samboende par (2019)
1.614   2.201    -587  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   49.368    -10.982  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   11.562    +5.842  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   50    -44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   6.636    -3.599  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.655    +1.661  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.669    +1.822  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   8    -8  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune