Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   26.629    +29.161  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   23.360    +24.042  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   23.780    +26.250  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.849    +2.911  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   631    -130  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   439    +92  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   49    +1.389  
Areal (km2) (2019)
39   540    -501  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2018)
479   256    +223  
Antal døde (2018)
561   296    +265  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   26.681    +29.148  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   26.973    +29.121  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   27.355    +29.291  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   27.990    +29.734  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   227.700    +85.868  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   257.244    +95.906  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   197.691    +79.359  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   316.820    +123.351  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   365.374    +151.352  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   267.502    +102.042  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   378    +399  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,0    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   39    +90  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,5    -0,8  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,8    +0,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,3    +0,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,7    -1,1  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.641    +1.762  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   3.680    +4.158  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   15.802    +17.793  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   5.506    +5.448  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.446    +1.608  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.728    +1.644  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.127    +2.042  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.466    +1.495  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.743    +2.220  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.926    +2.075  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.607    +1.593  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.352    +1.355  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   639    +885  
Kvinder 90+ år (2019)
641   153    +488  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.454    +1.738  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.773    +1.951  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.424    +2.538  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.591    +1.280  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.787    +1.876  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.966    +1.736  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.593    +1.292  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.267    +933  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   513    +277  
Mænd 90+ år (2019)
209   74    +135  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   13.187    +15.405  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   13.442    +13.756  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.123    +4.365  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.123    +4.365  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   5.375    +4.228  
Registreret partnerskab (2019)
17   6    +11  
Samlevende par (2019)
1.076   568    +508  
Samboende par (2019)
1.614   845    +769  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   21.932    +16.454  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   4.697    +12.707  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.344    +693  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.360    +2.956  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.350    +3.141  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune