Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   38.460    +17.330  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   36.300    +11.102  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   36.470    +13.560  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.990    +3.770  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   223    +278  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   294    +237  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   74,7    +25,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   45    +1.393  
Areal (km2) (2019)
39   864    -825  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2018)
479   361    +118  
Antal døde (2018)
561   437    +124  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   38.449    +17.380  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   38.557    +17.537  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   38.793    +17.853  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   39.117    +18.607  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   207.677    +105.891  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   225.523    +127.627  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   189.661    +87.389  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   292.935    +157.365  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   320.693    +199.509  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   264.801    +120.860  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   716    +61  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,1    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   57    +72  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,2    -2,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.279    +1.124  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.069    +2.769  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   21.909    +11.686  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.203    +1.751  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,9    +0,2  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,2    +0,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,0    +3,2  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,9    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.895    +1.159  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.333    +1.039  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.499    +1.670  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.936    +1.025  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.438    +1.525  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.800    +1.201  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.677    +523  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.269    +438  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   924    +600  
Kvinder 90+ år (2019)
641   202    +439  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.128    +1.064  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.429    +1.295  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.818    +2.144  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.956    +915  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.559    +1.104  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.810    +892  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.684    +201  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.296    -96  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   710    +80  
Mænd 90+ år (2019)
209   97    +112  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   18.973    +9.619  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.487    +7.711  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.333    +3.155  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.333    +3.155  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.021    +1.582  
Registreret partnerskab (2019)
17   4    +13  
Samlevende par (2019)
1.076   1.005    +71  
Samboende par (2019)
1.614   1.166    +448  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   33.295    +5.091  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   5.165    +12.239  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.243    -206  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.848    +2.468  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.631    +2.860  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune