Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odsherred   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   33.122    +22.668  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   30.869    +16.533  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   31.375    +18.655  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.747    +4.013  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   235    +266  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   293    +238  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   69,3    +30,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   94    +1.344  
Areal (km2) (2019)
39   354    -315  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,8    +2,6  
Antal levendefødte (2018)
479   213    +266  
Antal døde (2018)
561   445    +116  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   33.154    +22.675  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   33.322    +22.772  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   33.544    +23.102  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   33.823    +23.901  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   206.201    +107.367  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   220.517    +132.633  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   191.992    +85.058  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   285.198    +165.102  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   307.321    +212.881  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.237    +122.424  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   669    +108  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,0    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   118    +11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,9    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   48,3    -6,6  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.407    +1.996  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.602    +4.236  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   17.986    +15.609  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   10.127    +827  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,2    +1,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   10,9    +3,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   54,3    +5,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   30,6    -11,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.261    +1.793  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.700    +1.672  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.206    +1.963  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.256    +1.705  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.940    +2.023  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.547    +1.454  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.872    +328  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.578    +129  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   928    +596  
Kvinder 90+ år (2019)
641   235    +406  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.332    +1.860  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.854    +1.870  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.438    +2.524  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.356    +1.515  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.980    +1.683  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.550    +1.152  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.660    +225  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.537    -337  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   815    -25  
Mænd 90+ år (2019)
209   77    +132  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   16.523    +12.069  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   16.599    +10.599  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.874    +2.614  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.874    +2.614  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.458    +3.145  
Registreret partnerskab (2019)
17   16    +1  
Samlevende par (2019)
1.076   750    +326  
Samboende par (2019)
1.614   976    +638  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   27.102    +11.284  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.020    +11.384  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.721    +316  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.771    +2.545  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.954    +2.537  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   9    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune