Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   31.271    +24.519  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   27.808    +19.594  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   28.773    +21.257  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.498    +3.262  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   403    +98  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   396    +135  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   91,4    +8,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   257    +1.181  
Areal (km2) (2019)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,2    +3,2  
Antal levendefødte (2018)
479   240    +239  
Antal døde (2018)
561   350    +211  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   31.401    +24.428  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   31.999    +24.095  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   32.565    +24.081  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   33.308    +24.416  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   219.665    +93.903  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   237.614    +115.536  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   202.209    +74.841  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   306.545    +133.626  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   337.767    +178.959  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   276.182    +93.362  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   545    +232  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   100    +29  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,9    -4,2  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,1    +1,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,9    +2,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,2    +3,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   25,8    -6,2  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   1.599    +1.804  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   3.729    +4.109  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   17.876    +15.719  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   8.067    +2.887  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.372    +1.682  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.776    +1.596  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.226    +1.943  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.416    +1.545  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.092    +1.871  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.452    +1.549  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.352    +848  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.117    +590  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   791    +733  
Kvinder 90+ år (2019)
641   148    +493  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.429    +1.763  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.829    +1.895  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.415    +2.547  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.460    +1.411  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.041    +1.622  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.437    +1.265  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.237    +648  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.031    +169  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   578    +212  
Mænd 90+ år (2019)
209   72    +137  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   15.742    +12.850  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   15.529    +11.669  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.131    +3.357  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.131    +3.357  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.197    +3.406  
Registreret partnerskab (2019)
17   23    -6  
Samlevende par (2019)
1.076   699    +377  
Samboende par (2019)
1.614   838    +776  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   23.825    +14.561  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.446    +9.958  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.688    +349  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.742    +2.574  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.814    +2.677  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune