Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   90.370    -34.580  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   77.060    -29.658  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   80.860    -30.830  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   9.510    -3.750  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   628    -127  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   424    +107  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   89,7    +10,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   174    +1.264  
Areal (km2) (2019)
39   519    -481  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,0    +1,4  
Antal levendefødte (2018)
479   977    -498  
Antal døde (2018)
561   831    -270  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   91.285    -35.456  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   95.772    -39.678  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.067    -43.421  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   106.703    -48.979  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   223.298    +90.270  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   246.221    +106.929  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   200.429    +76.621  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   308.547    +131.624  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   347.454    +169.272  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   269.733    +99.811  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.560    -783  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   258    -129  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   40,5    +1,2  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,8    -0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   61,7    -1,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,2    +1,4  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   6.115    -2.712  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   12.106    -4.268  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   55.745    -22.150  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   16.404    -5.450  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.151    -2.097  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.446    -2.074  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   5.531    -2.362  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   5.382    -2.421  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.042    -2.079  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.759    -1.758  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.019    -1.819  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.084    -1.377  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.783    -259  
Kvinder 90+ år (2019)
641   493    +148  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.444    -2.252  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   5.533    -1.809  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   6.464    -2.502  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.722    -2.851  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.410    -2.747  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.052    -2.350  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.844    -1.959  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.738    -1.538  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.291    -501  
Mænd 90+ år (2019)
209   182    +27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   44.690    -16.098  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   45.680    -18.482  
Enlige kvinder (2019)
7.488   12.104    -4.616  
Enlige mænd (2019)
7.488   12.104    -4.616  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   16.169    -6.566  
Registreret partnerskab (2019)
17   35    -18  
Samlevende par (2019)
1.076   2.225    -1.149  
Samboende par (2019)
1.614   3.446    -1.832  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   70.289    -31.903  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   20.081    -2.677  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   31    -25  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   10.558    -7.521  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   4.139    +177  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.412    +79  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune