Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.615    +14.175  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   38.458    +8.944  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   38.955    +11.075  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.660    +3.100  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   251    +250  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   388    +143  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,1    +28,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   47    +1.391  
Areal (km2) (2019)
39   886    -847  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   77,7    +4,7  
Antal levendefødte (2018)
479   292    +187  
Antal døde (2018)
561   698    -137  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.297    +14.532  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   40.060    +16.034  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   39.212    +17.434  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   37.869    +19.855  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   189.770    +123.798  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   202.605    +150.545  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   176.724    +100.326  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   266.931    +183.369  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   284.713    +235.489  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   248.836    +136.825  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   886    -109  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,5    -2,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   168    -39  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,0    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   48,2    -6,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.860    +1.543  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.401    +3.437  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   23.228    +10.367  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   12.126    -1.172  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   4,5    +1,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   10,6    +3,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   55,8    +4,4  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   29,1    -9,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.622    +1.432  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.121    +1.251  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.513    +1.656  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.707    +1.254  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.329    +1.634  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.220    +781  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.469    -269  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.887    -180  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.357    +167  
Kvinder 90+ år (2019)
641   355    +286  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.733    +1.459  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.141    +1.583  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.851    +2.111  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.858    +1.013  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.583    +1.080  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.339    +363  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.421    -536  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.990    -790  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   995    -205  
Mænd 90+ år (2019)
209   124    +85  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.580    +8.012  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.035    +6.163  
Enlige kvinder (2019)
7.488   6.836    +652  
Enlige mænd (2019)
7.488   6.836    +652  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.472    +2.131  
Registreret partnerskab (2019)
17   12    +5  
Samlevende par (2019)
1.076   1.056    +20  
Samboende par (2019)
1.614   1.467    +147  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   33.617    +4.769  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.998    +9.406  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   54    -48  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.488    -1.451  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.877    +2.439  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.836    +2.655  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   9    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune