Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   75.176    -19.386  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   63.304    -15.902  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   65.990    -15.960  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   9.186    -3.426  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   676    -175  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   546    -15  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   2.937    -1.499  
Areal (km2) (2019)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,4    -1,0  
Antal levendefødte (2018)
479   616    -137  
Antal døde (2018)
561   657    -96  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   75.039    -19.210  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   74.504    -18.410  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   74.349    -17.703  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   75.024    -17.300  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   419.650    -106.082  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   533.813    -180.663  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   319.672    -42.622  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   594.616    -144.316  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   791.741    -271.539  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   421.450    -35.789  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.116    -339  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,1    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   229    -100  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,2    -0,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   4.560    -1.157  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   11.308    -3.470  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   44.100    -10.505  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   15.208    -4.254  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,1    +0,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,0    -1,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,7    +1,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,2    -0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   4.164    -1.110  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.060    -1.688  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   3.610    -441  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.919    -958  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   5.714    -1.751  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.918    -1.917  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.386    -1.186  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.078    -1.371  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.869    -345  
Kvinder 90+ år (2019)
641   670    -29  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   4.446    -1.254  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   5.307    -1.583  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   3.387    +575  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.484    -613  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   5.189    -1.526  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   5.492    -1.790  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.845    -960  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.320    -1.120  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.099    -309  
Mænd 90+ år (2019)
209   219    -10  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   39.388    -10.796  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   35.788    -8.590  
Enlige kvinder (2019)
7.488   8.388    -900  
Enlige mænd (2019)
7.488   8.388    -900  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   13.579    -3.976  
Registreret partnerskab (2019)
17   54    -37  
Samlevende par (2019)
1.076   1.395    -319  
Samboende par (2019)
1.614   1.783    -169  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   50.890    -12.504  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   24.286    -6.882  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.056    -1.019  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   5.851    -1.535  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   5.371    -880  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   7    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune