Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   1.806    +53.984  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   1.703    +45.699  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   1.717    +48.313  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   89    +5.671  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   415    +86  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   78    +453  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   60,8    +38,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   15    +1.423  
Areal (km2) (2019)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   78,9    +3,5  
Antal levendefødte (2018)
479   7    +472  
Antal døde (2018)
561   21    +540  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   1.805    +54.024  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   1.788    +54.306  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   1.774    +54.872  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   1.761    +55.963  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   201.446    +112.122  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   220.149    +133.001  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   182.078    +94.972  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   266.374    +183.926  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   291.127    +229.075  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   241.373    +144.288  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   73    +704  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   10,3    -7,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   3    +126  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   53,6    -11,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   59    +3.344  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   164    +7.674  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   885    +32.710  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   698    +10.256  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   3,3    +2,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,1    +4,9  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   49,0    +11,2  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   38,6    -19,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   54    +3.000  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   82    +3.290  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   40    +3.129  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   50    +2.911  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   111    +3.852  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   131    +3.870  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   185    +3.015  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   161    +2.546  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   77    +1.447  
Kvinder 90+ år (2019)
641   16    +625  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   48    +3.144  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   77    +3.647  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   49    +3.913  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   46    +2.825  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   103    +3.560  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   139    +3.563  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   186    +2.699  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   173    +2.027  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   70    +720  
Mænd 90+ år (2019)
209   8    +201  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   907    +27.685  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   899    +26.299  
Enlige kvinder (2019)
7.488   293    +7.195  
Enlige mænd (2019)
7.488   293    +7.195  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   369    +9.234  
Registreret partnerskab (2019)
17   2    +15  
Samlevende par (2019)
1.076   35    +1.041  
Samboende par (2019)
1.614   53    +1.561  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   1.574    +36.812  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   232    +17.172  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   164    +2.873  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   99    +4.217  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   104    +4.387  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   9    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   9    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   6    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune