Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.282    +14.508  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   36.543    +10.859  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   37.420    +12.610  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.862    +1.898  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   448    +53  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   487    +44  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   83,2    +16,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   56    +1.382  
Areal (km2) (2019)
39   734    -695  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2018)
479   411    +68  
Antal døde (2018)
561   384    +177  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.369    +14.460  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.791    +14.303  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.231    +14.415  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.829    +14.895  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   218.377    +95.191  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   241.625    +111.525  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   194.576    +82.474  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   303.339    +146.961  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   344.161    +176.041  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.321    +124.340  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   739    +38  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   100    +29  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,9    -0,2  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.635    +768  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.878    +1.960  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   24.460    +9.135  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.309    +2.645  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,4    -0,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,2    -0,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,3    +0,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,1    -0,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.270    +784  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.622    +750  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.787    +1.382  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.408    +553  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.692    +1.271  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.864    +1.137  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.395    +805  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.066    +641  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   892    +632  
Kvinder 90+ år (2019)
641   213    +428  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.445    +747  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.884    +840  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.141    +1.821  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.472    +399  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.939    +724  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.922    +780  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.524    +361  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.983    +217  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   665    +125  
Mænd 90+ år (2019)
209   98    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.209    +8.383  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.073    +6.125  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.804    +2.684  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.804    +2.684  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.246    +1.357  
Registreret partnerskab (2019)
17   7    +10  
Samlevende par (2019)
1.076   943    +133  
Samboende par (2019)
1.614   1.291    +323  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   33.991    +4.395  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.291    +10.113  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.229    -192  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.141    +2.175  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.997    +2.494  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune