Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   34.725    +21.065  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   29.979    +17.423  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   31.774    +18.256  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.951    +2.809  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   417    +84  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   433    +98  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   118    +1.320  
Areal (km2) (2019)
39   295    -256  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2018)
479   339    +140  
Antal døde (2018)
561   331    +230  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   34.930    +20.899  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   35.838    +20.256  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   36.685    +19.961  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   38.064    +19.660  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   225.324    +88.244  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   247.786    +105.364  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   203.146    +73.904  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   318.552    +131.748  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.687    +165.515  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   282.839    +102.822  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   647    +130  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   104    +25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,4    +0,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.194    +1.209  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.632    +3.206  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   21.651    +11.944  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   6.248    +4.706  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,3    -0,2  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,3    +0,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   62,3    -2,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,0    +1,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.847    +1.207  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.145    +1.227  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.843    +1.326  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.927    +1.034  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.589    +1.374  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.523    +1.478  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.947    +1.253  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.596    +1.111  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   722    +802  
Kvinder 90+ år (2019)
641   147    +494  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.884    +1.308  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.264    +1.460  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.051    +1.911  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.069    +802  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.700    +963  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.584    +1.118  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.925    +960  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.416    +784  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   478    +312  
Mænd 90+ år (2019)
209   68    +141  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   17.286    +11.306  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   17.439    +9.759  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.490    +2.998  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.490    +2.998  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.434    +3.169  
Registreret partnerskab (2019)
17   13    +4  
Samlevende par (2019)
1.076   809    +267  
Samboende par (2019)
1.614   1.152    +462  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   26.247    +12.139  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   8.478    +8.926  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.778    +259  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.034    +2.282  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.139    +2.352  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune