Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 kommunale folkeskoler med 267 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,7 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,7 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 58.607 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 68.178 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2019) 55.790   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2019) % 14,0   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2019) 9   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2019) 267   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019) 675   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2019) 22,7   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) 12,8   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) 58.607 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) 49.329 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) 5.188 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) 8.998 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) 64.546 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2018) 3.306   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018) 989   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018) 6.479   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2018) 1.740   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2018) 6.266   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2018) 8.524   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2018) 1.286   Se udvikling, sammenlign kommuner
Forskeruddannelser (2018) 1.156   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2018) 867   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2018) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2018) 1.934   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2018) 424   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2018) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2018) 30   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2018) 1.274 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2018) 1.785 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Antal uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  
Folkeskoler 10  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 5  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 2  

Højskoler:

Daghøjskoler 3  

Produktionsskoler:

Produktionsskoler 1  
Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 1  

Voksenuddannelser:

Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 7  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Maritime uddannelsesinstitutioner 1  

Universiteter:

Universiteter 2  

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1  
Centre for undervisningsmidler 1  
Ungdommens Uddannelsesvejledning 1