Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.768    +13.022  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   39.167    +8.235  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   40.180    +9.850  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.588    +3.172  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   343    +158  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   262    +269  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   62    +1.376  
Areal (km2) (2019)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2018)
479   383    +96  
Antal døde (2018)
561   471    +90  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   42.938    +12.891  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   44.021    +12.073  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   45.257    +11.389  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   47.344    +10.380  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   227.428    +86.140  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   248.410    +104.740  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   206.240    +70.810  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   311.006    +139.294  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   346.942    +173.260  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   274.928    +110.733  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   706    +71  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,7    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   92    +37  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.370    +1.033  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.560    +2.278  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   24.194    +9.401  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   10.644    +310  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,5    +0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,6    +3,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   24,9    -5,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.113    +941  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.527    +845  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.475    +1.694  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.104    +857  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.837    +1.126  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.227    +774  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.090    +110  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.619    +88  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.038    +486  
Kvinder 90+ år (2019)
641   212    +429  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.171    +1.021  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.703    +1.021  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.815    +2.147  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.023    +848  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.858    +805  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.197    +505  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.099    -214  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.690    -490  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   862    -72  
Mænd 90+ år (2019)
209   108    +101  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.242    +7.350  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.526    +5.672  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.085    +2.403  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.085    +2.403  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.764    +839  
Registreret partnerskab (2019)
17   25    -8  
Samlevende par (2019)
1.076   1.052    +24  
Samboende par (2019)
1.614   1.236    +378  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   35.228    +3.158  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.540    +9.864  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.084    -47  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.484    +1.832  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.757    +1.734  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune