Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   93.054    -37.264  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   84.551    -37.149  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   87.438    -37.408  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   5.616    +144  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   285    +216  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   319    +212  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,3    +14,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   109    +1.329  
Areal (km2) (2019)
39   850    -812  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,4    +1,0  
Antal levendefødte (2018)
479   1.017    -538  
Antal døde (2018)
561   810    -249  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   93.658    -37.829  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   96.809    -40.715  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.052    -43.406  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   105.693    -47.969  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   236.754    +76.814  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   264.179    +88.971  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   209.860    +67.190  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   330.838    +119.462  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   379.778    +140.424  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   282.795    +102.866  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.590    -813  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   285    -156  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,6    +0,1  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   6.119    -2.716  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   13.352    -5.514  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   55.399    -21.804  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   18.184    -7.230  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,6    -0,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,3    -0,3  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,5    +0,7  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,5    +0,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.265    -2.211  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   6.120    -2.748  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   4.578    -1.409  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   5.101    -2.140  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.567    -2.604  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.532    -2.531  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.673    -2.473  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.499    -1.792  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.939    -415  
Kvinder 90+ år (2019)
641   425    +216  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.344    -2.152  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   6.437    -2.713  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   4.857    -895  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.145    -2.274  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.595    -2.932  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.595    -2.893  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   5.507    -2.622  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   4.219    -2.019  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.471    -681  
Mænd 90+ år (2019)
209   185    +24  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   46.699    -18.107  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   46.355    -19.157  
Enlige kvinder (2019)
7.488   10.188    -2.700  
Enlige mænd (2019)
7.488   10.188    -2.700  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   17.900    -8.297  
Registreret partnerskab (2019)
17   23    -6  
Samlevende par (2019)
1.076   2.356    -1.280  
Samboende par (2019)
1.614   3.070    -1.456  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   76.662    -38.276  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   16.392    +1.012  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   9.606    -6.569  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.981    +335  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.620    -129  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune